Nie wierz migracjom

Opublikowano: [Źródło]
Tagi:  doctrine migracje symfony

Migracje doctrinowe są narzędziem, które ma nam ułatwić wersjonowanie bazy danych. Dzięki nim można po zmianie schematu zmienić zarówno bazę na maszynie developerskiej, a później powtórzyć zmiany na produkcyjnej. Ale to narzędzie ma tylko ułatwić, nie wyręczyć. Wygeneruje klasy migracyjne ale na z góry określonych zasadach. Najpierw operacje na tabelach, później klucze i indeksy:

class Version12 extends Doctrine_Migration_Base
{
  public function up()
  {
    $this->createTable('model_a', array(
       'id' =>
       array(
       'type' => 'integer',
       'length' => '8',
       'autoincrement' => '1',
       'primary' => '1',
       ),
       'name' =>
       array(
       'type' => 'string',
       'length' => '255',
       ),
       ), array(
       'primary' =>
       array(
       0 => 'id',
       ),
       'collate' => 'utf8_general_ci',
       'charset' => 'utf8',
       ));
    $this->createTable('model_b', array(
       'id' =>
       array(
       'type' => 'integer',
       'length' => '8',
       'autoincrement' => '1',
       'primary' => '1',
       ),
       'name' =>
       array(
       'type' => 'string',
       'length' => '255',
       ),
       'a_id' =>
       array(
       'type' => 'integer',
       'length' => '8',
       ),
       ), array(
       'primary' =>
       array(
       0 => 'id',
       ),
       'collate' => 'utf8_general_ci',
       'charset' => 'utf8',
       ));
  }

  public function down()
  {
    $this->dropTable('model_a');
    $this->dropTable('model_b');
  }
}

class Version13 extends Doctrine_Migration_Base
{
  public function up()
  {
    $this->createForeignKey('model_b', 'model_b_a_id_model_a_id', array(
       'name' => 'model_b_a_id_model_a_id',
       'local' => 'a_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'model_a',
       ));
    $this->addIndex('model_b', 'model_b_a_id', array(
       'fields' =>
       array(
       0 => 'a_id',
       ),
       ));
  }

  public function down()
  {
    $this->dropForeignKey('model_b', 'model_b_a_id_model_a_id');
    $this->removeIndex('model_b', 'model_b_a_id', array(
       'fields' =>
       array(
       0 => 'a_id',
       ),
       ));
  }
}

Podejście to jest jak najbardziej w porządku, gdy dodajemy elementy do naszej struktury. Jeśli od niej coś odejmujemy, wygenerowane migracje następują w tej samej kolejności! Najpierw tabele, lub pola, są usuwane z bazy, a następnie usuwane są klucze obce i indeksy. Analogicznie wygenerowana migracja w operacji w dół próbuje najpierw stworzyć klucze obce, później dopiero tabelę.

class Version14 extends Doctrine_Migration_Base
{
  public function up()
  {
    $this->dropTable('model_a');
  }

  public function down()
  {
    $this->createTable('model_a', array(
       'id' =>
       array(
       'type' => 'integer',
       'length' => '8',
       'autoincrement' => '1',
       'primary' => '1',
       ),
       'name' =>
       array(
       'type' => 'string',
       'length' => '255',
       ),
       ), array(
       'type' => '',
       'indexes' =>
       array(
       ),
       'primary' =>
       array(
       0 => 'id',
       ),
       'collate' => 'utf8_general_ci',
       'charset' => 'utf8',
       ));
  }
}

class Version15 extends Doctrine_Migration_Base
{
  public function up()
  {
    $this->dropForeignKey('model_b', 'model_b_a_id_model_a_id');
  }

  public function down()
  {
    $this->createForeignKey('model_b', 'model_b_a_id_model_a_id', array(
       'name' => 'model_b_a_id_model_a_id',
       'local' => 'a_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'model_a',
       ));
  }
}

Nie byłoby tragicznie, gdyby operacja migrowania była objęta transakcją, problem jest taki, że nie jest. I tak, jeśli uruchomimy błędną migrację, wykona nam ona wszystko co może, nawet, jeśli po drodze napotka błędy. W takim wypadku zostaniemy z, delikatnie mówiąc, rozsynchronizowaną bazą danych. By doprowadzić ją do porządku, konieczne jest poświęcenie więcej uwagi bazie, niż początkowo miało się na to nadzieję.

Pracując z migracjami, należy mieć na uwadze, iż narzędzie to ma nam, programistom czy projektantom pomóc w pracy, nie nas wyręczyć. Każdą migrację po wygenerowaniu powinno się dokładnie obejrzeć i być może poprawić lub dopisać np. działanie na danych.

Przed wgryzieniem się w migracje warto przeczytać również dokumentację doctrine na temat migracji.

Comments powered by Disqus