Numerowanie elementów DOM przy pomocy CSS

Opublikowano: [Źródło]
Tagi:  css

W CSS2 istnieje prosty sposób, na stworzenie listy numerowanej, bez użycia znacznika list. Sposób ten pozwala również rozszerzyć same listy.

By osiągnąć efekt listy numerowanej, konieczne jest użycie trzech właściwości CSS:

  • counter-reset

  • counter-increment

  • content wraz z funkcją counter

counter-reset informuje w jakich warunkach licznik jest resetowany:

.reset
{
  counter-reset: licznik;
}

counter-increment podnosi wartosć licznika:

.increment
{
  counter-increment: licznik;
}

Natomiast content wraz z funkcją counter wyświetla w odpowiednim miejscu wartość licznika. Dlatego najlepiej umieścić tą właściwość w definicji z selektorem :before

.count-me:before
{
  counter-increment: licznik
  content: counter(licznik);
}

Metoda content potrafi wyświetlić również ciąg znaków, a nawet dwa liczniki, dlatego też można wyświetlić coś takiego:

.count-me-too:before
{
  counter-increment: licznik
  content: "Art. " counter(licznik) ". ";
}
Comments powered by Disqus