sfForkedDoctrineApply w wersji 1.3.0 (1.3.1)

Opublikowano: [Źródło]
Tagi:  php sfDoctrineGuard sfForkedDoctrineApply symfony

Plugin sfForkedDoctrineApply został zaktualizowany do wersji 1.3 (aktualnie 1.3.1). Główną zmianą w gałęzi 1.3 jest zmiana modelu dziedziczenia opisana wcześniej, przed wydaniem pluginu z tej gałęzi.

Pozostałe zmiany, o których jeszcze nie pisałem to:

  • Task, który wyczyści stare, nieużyte kody walidacyjne - sfForkedDoctrineApply:clear-validation-codes. Jako parametr przyjmuje liczbę w dniach, usuwając tym samym kody starsze, niż zadana liczba dni.

  • Zmienione wymagania dotyczące formularzy do aplikacji i ustawień. Od wersji 1.3, muszą one dziedziczyć po sfGuardUserProfileForm, a nie odpowiednio po sfApplyApplyForm, czy sfApplySettingsForm.

  • Na pole user_id został nałożony indeks typu unique, który ma dodatkowo zapewnić zachowanie faktu posiadania jednego profilu przez jednego użytkownika.

W wersji 1.3.1 oprócz poprawienia paru dość istotnych pomyłek w kodzie związanych z ustawianiem kodów walidacyjnych, została przeniesiona z gałęzi 1.2 (od wersji 1.2.5) zmiana dotycząca wiadomości potwierdzających. Od teraz można włączyć wiadomości takie dla zmiany hasła przez użytkownika zalogowanego.

Przy okazji wydania nowej wersji sfDoctrineGuard (5.0), miało pewne zamieszanie, przez które o mało co nie wstrzymałem się z wydaniem nowego sfForkedDoctrineApply. Na szczęście paczki zostały poprawione, a na githubie utworzyłem nową gałąź kompatybilną z definicjami modeli nowego sfDoctrineGuard. Teraz wysiłek developerski będzie dotyczył pełnego przystosowania sfForked do nowego sfDoctrineGuard.

Comments powered by Disqus