Sortowanie pobieranych elementów z dql według zadanego zbioru

Opublikowano: [Źródło]
Tagi:  doctrine dql order by php sql where in

Czasem zdarza się, że chcielibyśmy pobrać z bazy danych elementy z określonego zbioru, a także je posortować według kolejności, w jakiej w tym zbiorze się znajdują. Samo zadanie skomplikowane nie jest, aczkolwiek nie jest również takie proste. Poniżej zaprezentuję podejście do problemu, oraz pułapki, które mogą nas spotkać podczas rozwiązywania tego problemu.

Pobranie z bazy danych elementów z określonego zbioru jest proste do wykonania, zarówno w sql:

WHERE IN (3,1,2)

jak i w dql:

$query->whereIn( 'id', array( 3, 1, 2 ) );

Takie pytanie niestety zwróci nam te trzy elementy w kolejności, w jakiej znajdują się w bazie, lub posortowane według wartości któregoś z atrybutów (rosnąco / malejąco). Posiadamy więc elementy, które chcieliśmy, ale nie są one ustawione tak jak chcieliśmy.

Zacznijmy jednak od stworzenia dql, które umożliwi nam właśnie pobranie elementów, które chcieliśmy (posortowanie ich tak jak chcieliśmy nastąpi później):

class MyModelTable extends Doctrine_Table
{
  /**
  * Returns elements based on given ids
  * @param array $element_ids
  * @return Doctrine_Query
  */
  public function getElementsByIdsQuery( $element_ids )
  {
    return $this->createQuery( 'e' )
      ->select( 'e.*' )
      ->whereIn( 'e.id', $element_ids );
  }

}

To zapytanie zapewnia podstawę, którą możemy wykorzystać bez konieczności przechodzenia przez następny krok. Do posortowania elementów wykorzystamy instrukcję warunkową CASE:

class MyModelTable extends Doctrine_Table
{

  /**
  ...
  */

  /**
  * Returns elements based on given ids, ordered as in given array.
  * @param array $element_ids
  * @return Doctrine_Query
  */
  public function getElementsByIdsOrderedQuery( $element_ids )
  {
    $query = $this->getElementsByIdsQuery($element_ids);
    $orderCASE = '';
    foreach( $element_ids as $order => $id )
    {
      $orderCASE .= 'WHEN '.$order.' THEN '.$id.' ';
    }

    return $query->addSelect( '(CASE e.id '.$orderCASE.' ELSE 0 END) as order' )
       ->orderBy( 'order ASC' );
  }
}

Tak otrzymany dql zwraca nam obiekty ustawione w takiej samej kolejności, jak w zadanej tablicy identyfikatorów.

Możemy się jednak spodziewać wystąpienia paru błędów i niezamierzonych działań naszego kodu.

 • W przypadku braku elementów w tablicy $element_ids (pusta tablica), zapytanie podstawowe zwróci nam wszystkie elementy z tabeli.

 • Natomiast próba wykonania DQL z metody getElementsByIdsOrderedQuery zwróci nam błąd, gdyż w przypadku braku elementów w tablicy $element_ids addSelect będzie wyglądał następująco:

  '(CASE e.id ELSE 0 END) as order'
  

O ile pierwszy problem, zależnie od intencji programisty może być wynikiem pożądanym, o tyle drugi problem nie ucieszy nikogo.

Zabezpieczyć się przed tym drugim problemem można w następujący sposób:

if( count( $element_ids ) > 0 )
{
  $orderCASE = '';
  foreach( $element_ids as $order => $id )
  {
    $orderCASE .= 'WHEN '.$order.' THEN '.$id.' ';
  }

  return $query->addSelect( '(CASE e.id '.$orderCASE.' ELSE 0 END) as order' );
}

W tym wypadku, jeśli tablica będzie pusta, do zapytania dql nie zostanie dodana instrukcja case. Należy jednak zwrócić uwagę na brak w tej pętli instrukcji orderBy. Została ona pominięta celowo, by zwiększyć elastyczność rozwiązania i zademonstrować kolejną pułapkę.

Elastyczność polega na możliwości zmiany sortowania dynamicznie. Można zmienić kierunek, lub nawet atrybut, po którym sortujemy.

Natomiast zawarta pułapka w momencie przekazania pustej tablicy i jednoczesnej próbie posortowania po atrybucie order (którego po prostu nie będzie) doprowadzi do wystąpienia błędu bazy danych. By pozbyć się tego ostatniego błędu, należy dodać atrybut order z ustawioną na sztywno wartością:

else
{
  $query->addSelect( '\'1\' as order' );
}
Comments powered by Disqus