Aktualizacja sfDoctrineGuardPlugin 4.0.1 do 5.0.0

W tygodniu pojawiła się nowa wersja pluginu sfDoctrineGuardPlugin. [STRIKEOUT:Nie przywiązywałem do tego większej wagi, ze względu na changelog, który informował tylko o poprawce generowania kluczy "pamiętaj mnie" (ang. Remember Me)].

Niestety, aktualizacja pluginu z wersji 4.0.1 do [STRIKEOUT:4.0.2] 5.0.0 powoduje raczej niemiłe przeżycia. Okazuje się, że pomimo oznaczenia aktualizacji jako mniejszej, w nowej wersji pluginu mamy całą zawartość dotychczasowego trunka svn pluginu, a co za tym idzie zmienia się wielkość pola id z integer(4) na integer(8) (czyli bigint).

Najpierw zaadresujmy problem zmiany długości klucza. Jeśli mamy jakieś klucze obce do sfGuardUser, najpierw powinniśmy je tymczasowo zrzucić (np. zakomentować fragmenty pliku schema.yml odpowiedzialne za stworzenie relacji).

Poniżej przykładowa klasa migracyjna:

class Version14 extends Doctrine_Migration_Base
{
  public function up()
  {

    $this->dropForeignKey('sf_guard_user_profile', 'sf_guard_user_profile_user_id_sf_guard_user_id');
  }

  public function down()
  {
    $this->createForeignKey('sf_guard_user_profile', 'sf_guard_user_profile_user_id_sf_guard_user_id', array(
       'name' => 'sf_guard_user_profile_user_id_sf_guard_user_id',
       'local' => 'user_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_user',
       'onUpdate' => '',
       'onDelete' => 'cascade',
       ));
  }
}

Niestety, dotyczy to również obiektów natywnych dla sfGuardPlugin, z tym, że w relacjach pomiędzy tymi obiektami musimy zakomentować wszystkie relacje.

Tak więc ostatecznie ta migracja powinna wyglądać mniej więcej tak:

class Version14 extends Doctrine_Migration_Base
{
  public function up()
  {
    $this->dropForeignKey('sf_guard_user_profile', 'sf_guard_user_profile_user_id_sf_guard_user_id');
    $this->dropForeignKey('sf_guard_group_permission', 'sf_guard_group_permission_group_id_sf_guard_group_id');
    $this->dropForeignKey('sf_guard_group_permission', 'sf_guard_group_permission_permission_id_sf_guard_permission_id');
    $this->dropForeignKey('sf_guard_remember_key', 'sf_guard_remember_key_user_id_sf_guard_user_id');
    $this->dropForeignKey('sf_guard_user_group', 'sf_guard_user_group_user_id_sf_guard_user_id');
    $this->dropForeignKey('sf_guard_user_group', 'sf_guard_user_group_group_id_sf_guard_group_id');
    $this->dropForeignKey('sf_guard_user_permission', 'sf_guard_user_permission_user_id_sf_guard_user_id');
    $this->dropForeignKey('sf_guard_user_permission', 'sf_guard_user_permission_permission_id_sf_guard_permission_id');
  }

  public function down()
  {
    $this->createForeignKey('sf_guard_user_profile', 'sf_guard_user_profile_user_id_sf_guard_user_id', array(
       'name' => 'sf_guard_user_profile_user_id_sf_guard_user_id',
       'local' => 'user_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_user',
       'onUpdate' => '',
       'onDelete' => 'cascade',
       ));
    $this->createForeignKey('sf_guard_group_permission', 'sf_guard_group_permission_group_id_sf_guard_group_id', array(
       'name' => 'sf_guard_group_permission_group_id_sf_guard_group_id',
       'local' => 'group_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_group',
       'onUpdate' => '',
       'onDelete' => 'CASCADE',
       ));
    $this->createForeignKey('sf_guard_group_permission', 'sf_guard_group_permission_permission_id_sf_guard_permission_id', array(
       'name' => 'sf_guard_group_permission_permission_id_sf_guard_permission_id',
       'local' => 'permission_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_permission',
       'onUpdate' => '',
       'onDelete' => 'CASCADE',
       ));
    $this->createForeignKey('sf_guard_remember_key', 'sf_guard_remember_key_user_id_sf_guard_user_id', array(
       'name' => 'sf_guard_remember_key_user_id_sf_guard_user_id',
       'local' => 'user_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_user',
       'onUpdate' => '',
       'onDelete' => 'CASCADE',
       ));
    $this->createForeignKey('sf_guard_user_group', 'sf_guard_user_group_user_id_sf_guard_user_id', array(
       'name' => 'sf_guard_user_group_user_id_sf_guard_user_id',
       'local' => 'user_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_user',
       'onUpdate' => '',
       'onDelete' => 'CASCADE',
       ));
    $this->createForeignKey('sf_guard_user_group', 'sf_guard_user_group_group_id_sf_guard_group_id', array(
       'name' => 'sf_guard_user_group_group_id_sf_guard_group_id',
       'local' => 'group_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_group',
       'onUpdate' => '',
       'onDelete' => 'CASCADE',
       ));
    $this->createForeignKey('sf_guard_user_permission', 'sf_guard_user_permission_user_id_sf_guard_user_id', array(
       'name' => 'sf_guard_user_permission_user_id_sf_guard_user_id',
       'local' => 'user_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_user',
       'onUpdate' => '',
       'onDelete' => 'CASCADE',
       ));
    $this->createForeignKey('sf_guard_user_permission', 'sf_guard_user_permission_permission_id_sf_guard_permission_id', array(
       'name' => 'sf_guard_user_permission_permission_id_sf_guard_permission_id',
       'local' => 'permission_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_permission',
       'onUpdate' => '',
       'onDelete' => 'CASCADE',
       ));
  }
}

Jeśli projekt był już w użyciu od jakiegoś czasu i w bazie istnieją już użytkownicy, to ważne, by w początkowym okresie dodać następujący fragment do swojego schema.yml:

sfGuardUser:
 columns:
  email_address:
   type: string(255)
   notnull: false
   unique: true

Domyślnie pole to jest ustawione jako notnull: true, i migracja nie ma szans powodzenia jeśli istnieją już rekordy w tabeli sfGuardUser.

Na sam koniec należy odkomentować wszelkie relacje (ale wcześniej zmienić definicje typów powiązanych do sfGuardUser):

class Version17 extends Doctrine_Migration_Base
{
  public function up()
  {
    $this->createForeignKey('comment', 'comment_user_id_sf_guard_user_id', array(
       'name' => 'comment_user_id_sf_guard_user_id',
       'local' => 'user_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_user',
       ));
    $this->createForeignKey('sf_guard_user_profile', 'sf_guard_user_profile_user_id_sf_guard_user_id', array(
       'name' => 'sf_guard_user_profile_user_id_sf_guard_user_id',
       'local' => 'user_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_user',
       'onUpdate' => '',
       'onDelete' => 'cascade',
       ));
    $this->createForeignKey('sf_guard_forgot_password', 'sf_guard_forgot_password_user_id_sf_guard_user_id', array(
       'name' => 'sf_guard_forgot_password_user_id_sf_guard_user_id',
       'local' => 'user_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_user',
       'onUpdate' => '',
       'onDelete' => 'CASCADE',
       ));
    $this->createForeignKey('sf_guard_remember_key', 'sf_guard_remember_key_user_id_sf_guard_user_id', array(
       'name' => 'sf_guard_remember_key_user_id_sf_guard_user_id',
       'local' => 'user_id',
       'foreign' => 'id',
       'foreignTable' => 'sf_guard_user',
       'onUpdate' => '',
       'onDelete' => 'CASCADE',
       ));
    $this->addIndex('sf_guard_forgot_password', 'sf_guard_forgot_password_user_id', array(
       'fields' =>
       array(
       0 => 'user_id',
       ),
       ));
  }

  public function down()
  {
    $this->dropForeignKey('comment', 'comment_user_id_sf_guard_user_id');
    $this->dropForeignKey('sf_guard_user_profile', 'sf_guard_user_profile_user_id_sf_guard_user_id');
    $this->dropForeignKey('sf_guard_forgot_password', 'sf_guard_forgot_password_user_id_sf_guard_user_id');
    $this->dropForeignKey('sf_guard_remember_key', 'sf_guard_remember_key_user_id_sf_guard_user_id');
    $this->removeIndex('sf_guard_forgot_password', 'sf_guard_forgot_password_user_id', array(
       'fields' =>
       array(
       0 => 'user_id',
       ),
       ));
  }
}

[STRIKEOUT:Koniec końców, wypuszczenie pluginu w taki sposób to jest niestety porażka. Jak na "małą" aktualizację wersji, brakuje zdecydowanie wstecznej kompatybilności, a i changelog jest zdecydowanie potraktowany po macoszemu. Plugin powinien być wydany co najmniej jako wersja 4.1.0].

[STRIKEOUT:Przy okazji wydanie** sfForkedDoctrineApply** 1.3.0 trochę się opóźni, trzeba będzie dostosować do nowej wersji doctrine guarda.]

Przypis

Po paru wiadomościach na grupie symfony Jonathan Wage poprawił paczki z pluginami.

Comments powered by Disqus