Zmiana modelu dziedziczenia w pluginie sfForkedDoctrineApply

Od wersji 1.3.0 pluginu sfForkedDoctrineApply nastąpi zmiana modelu dziedziczenia doctrine modelu profilu, z simple na column_aggregation.

Wpływ jaki ta zmiana będzie miała na projekty używające sfForkedDoctrineApply:

  • Możliwość implementacji różnych typów profili i hydracji tych profili z bazy według ich typów. Doctrine potrafi zwrócić w kolekcji wszystkie dziedziczone typy.

  • Relacja jest zdefiniowana w pluginie. Mniej kopiowania z README

  • Jeśli komuś wystarczy podstawowy model profilu, nie będzie musiał w ogóle ruszać swojego pliku schema.yml.

Wersja 1.3.0 sfForkedDoctrineApply wraz z wszelkimi poprawkami powinna się ukazać w ciągu dwóch tygodni. Jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić działanie już teraz, kod źródłowy może pobrać z dwóch gałęzi repozytorium git: master - zawierającą ostatni najświeższy kod pluginu i column_aggregation zawierający ostatni kod dotyczący opisanej tutaj zmiany.

Comments powered by Disqus